top of page

Pályafoglalásra személyesen vagy telefonon van lehetőség. A foglalással bérleti szerződés jön létre a klub és a játékos „bérlő” között, melynek feltételeit jelen házirend tartalmazza. Tisztelt Vendégeink, kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat a kulturált sportolási lehetőség folyamatos biztosítása érdekében tartsák be! :

 

 • A pályák használata során kötelező a megfelelő állapotban lévő grip, a világos talpú, tiszta cipő, valamint a megfelelő sportruházat használata, ennek hiánya miatt az üzemeltető a játékot megtagadhatja.
   

 • A squash pályákat mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve – használhatja!
   

 • Tilos mások zavarása játék közben! A sportág nagy koncentrációt igényel és a koncentráció elvesztése balesetet eredményezhet!
   

 • A pályákra ételt bevinni tilos!
   

 • A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott.
   

 • A talált tárgyakat a recepción kell leadni.
   

 • Mindannyiunk kellemes itt tartózkodása érdekében kérjük a tisztaságot megőrizni!
   

 • Betegen a klubba lépni tilos, egyben kijelentem, hogy ismert, a tevékenységben gátló vagy másra veszélyes betegségem nincs!
   

 • A klubban a gondatlanságból okozott károkért vendégeink felelősséggel tartoznak!
   

 • A Házirendben foglaltak megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésre kerül, ha ez nem vezet eredményre, akkor a vendéget távozásra szólíthatja fel, illetve a tagok sorából kizárhatja! A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet!

 • Az előre lefoglalt pálya költség nélküli lemondása a kért időpont előtt 24 órával lehetséges, későbbi lemondás esetén a bérleti díj a pultban felszámolásra kerül.
   

 • A fix bérlettel rendelkező játékosok számára díjvisszatérítés nem jár, ha a megjelölt időpontba nem jelennek meg, 24 órán belüli lemondás a bérletből levonásra kelül.

 • Az öltözőkben, valamint a klubban őrizetlenül hagyott értéktárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal, azok őrzéséről mindenki maga köteles gondoskodni.

 • A játékosok az általuk okozott kárt megtéríteni kötelesek.
   

 • A pályák használata saját felelősségre történik, a bekövetkezett sérülésekért a klub semminemű felelősséget nem vállal. A játék során védőszemüveg használata ajánlott.

 • Állandó pályafoglalásra személyesen van lehetőség, egy erről szóló nyilatkozat aláírásával
   

 • A bérletek illetve pályadíjak megvásárlása és szolgáltatásaink igénybevétele a Házirend elfogadását jelenti! A Házirend előírásainak többszöri és tudatos be nem tartása kizárást von maga után! A Házirend a recepción kifüggesztésre került, a honlapunkon szintén megismerhető, mely a fallabda klub területén tartózkodó összes vendégre vonatkozik.
   

 • A klubba nem léphet be aki ellen az üzemeltető részéről aktív rendőrségi feljelentés van folyamatban,- aki a klubban bármilyen szándékos anyagi / nem anyagi jellegű kárt okozott, illetve a klubbal szemben etikátlan viselkedést tanúsított. Ilyen esetben ha felszólítás ellenére sem hajlandó távozni, azonnal rendőrséget hívunk.

bottom of page